Copyright © 2017. All Rights Reserved

Производствен процес

Производствен процес

Лаборатория:

Лабораторията на Go4Raw се намира в Лабораторния комплекс на „София Тех Парк“. Комплексът e един от основните елементи в T+IN, състоящ се от 11 лаборатории и управляван от независимо сдружение, учредено специално за тази цел.

Лабораторният комплекс е проектиран да изпълнява проблемно и промишлено ориентирана научноизследователска и развойна дейност, насочена към ефективното и екологично съобразно използване на националните биоресурси и оползотворяване на промишлените вторични продукти и биоотпадъци за получаване на продукти с висока добавена стойност.

В нашата лаборатория се извършва охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, както и на дългосрочната и ускорена стабилност. Осъществяване на измервания, анализ и контрол в реално време на биологични параметри на суровини, материали, полупродукти и продукти. Разработване на технологични и продуктови иновации (създаване на нови или усъвършенстване на качеството на съществуващи биопродукти).

 

Плантация :

Внимателно се следи за качеството и произхода на всички суровини, които се използват, по този начин се гарантира най-високо качество на продукта. Суровините са плод само на биологично земеделие, при отглеждането им не се използват синтетични торове, хормони, пестициди и антибиотици. Всеки един продукт се отглежда съобразно естествените сезонни цикли. Плодовете и зеленчуците се берат след пълното им узряване, след което се изсушат при температура под 42 ͦ С.

 

Производство :

Произвеждаме в специална база в Драгоман, в която никога не са били преработвани мляко, соя и други продукти, извън рецептата на нашите барчета и крекери, което е допълнителна гаранция за качество.